Cardiac Device Card

Patiënten pas
Patiënten ontvangen in het ziekenhuis waar de implantatie heeft plaatsgevonden een NCDR patiënten-pas met daarop de gegevens en het unieke serienummer van de ontvangen pacemaker of ICD.

Doel registratie
Een belangrijke doelstelling van de Pacemaker en ICD registratie is patiënt veiligheid. Dankzij een nationale registratie is het mogelijk patiënten snel te bereiken in het geval van een eventuele recall.

Bij verlies van de pas, kan deze opnieuw worden aangevraagd bij het ziekenhuis. Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft NHR geen inzicht in uw persoonsgegevens en kan om die reden geen patiënten pas uitgeven.

Passen waarvan de gegevens niet meer actueel zijn, kunnen door de patiënt of het ziekenhuis vernietigd worden.

Voor patiënten zijn onderstaande websites handige informatiebronnen:

www.stin.nl
www.hartwijzer.nl
www.hartstichting.nl