COVID-19

De uitbraak van het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet. Om kwetsbare groepen te beschermen blijven zoveel mogelijk mensen thuis, terwijl zorgprofessionals alle zeilen bij moeten zetten om de zwaarst getroffenen te behandelen. Er is dringend behoefte aan kennis over een van de meest kwetsbare groepen: hart- en vaatpatiënten.

Behoefte om snel informatie uit te wisselen

Hart- en vaatpatiënten kunnen ernstig ziek worden door het coronavirus en hebben een significant grotere kans om eraan te overlijden. Ook kan COVID-19 hartklachten geven bij mensen die daarvoor gezond waren.
Voor een betere behandeling is het nodig om zo snel mogelijk informatie uit te wisselen tussen ziekenhuizen.

Om dat mogelijk te maken hebben cardiologen, samen met partners van de Dutch CardioVascular Alliance, een registratie opgezet: de CAPACITY-COVID registratie.

Van de 73 Nederlandse ziekenhuizen die cardiovasculaire zorg bieden, zijn er op dit moment 39 betrokken bij de registratie. Inmiddels worden er wekelijks patiënten geïncludeerd in de registratie, waarvan een groot deel inclusief follow-up. Ook internationaal sluiten zich steeds meer landen en centra aan. Op de website van CAPACITY zijn de deelnemende centra en het actuele aantal geïncludeerde patiënten te vinden.

Resultaten Capacity registratie

Via het Capacity Data Report (te downloaden via onderstaande knop), houden we u op de hoogte van de nieuwste inzichten uit de registratie.

Capacity Data Report