Hart

Aandoeningen aan het hart omvatten diverse ziektebeelden en behandelingen. Deze ziektebeelden en bijbehorende behandelresultaten staan hier centraal.

Aortakleplijden

Sinds 2017 meer TAVI’s dan chirurgische aortaklepvervangingen.

Atriumfibrilleren

362.700 patiënten met boezemfibrilleren in 2019, in totaal 5.364 ablaties voor atriumfibrilleren uitgevoerd.

Coronairlijden

In 2019 34.844 ziekenhuisopnamen in verband met acuut hartinfarct.