Risicofactoren

Bij hart- en vaatziekten zijn een aantal belangrijke risicofactoren die de kans op hart- en vaatziekten vergroten. Hieronder vallen onder andere een verhoogde bloeddruk, roken en verhoogd cholesterol. 

Bloeddruk

Ongeveer een op de drie volwassen Nederlanders heeft een hoge bloeddruk, zo’n 40% van hen weet dat niet. Een derde van de sterfte aan beroertes en een vierde van de sterfte aan hartziekten wordt veroorzaakt door een hoge bloeddruk.

Het belang van een gezonde bloeddruk 2019icon-downloadCreated with Sketch.
Factsheet prevalentie en trends van bloeddruk 2012icon-downloadCreated with Sketch.
Trends in systolische bloeddruk bij ouderen 2019icon-downloadCreated with Sketch.
Zout, bloeddruk en hart- en vaatziekten 2017icon-downloadCreated with Sketch.

Roken

De schadelijke stoffen in roken verhogen de bloeddruk en hartslag, verminderen het zuurstoftransport door het bloed en bevorderen de ontwikkeling van atherosclerose. Roken is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Risico’s van roken en meeroken 2014icon-downloadCreated with Sketch.

Cholesterol

Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed is een van de risicofactoren op (sterfte aan) een coronaire hartziekte.

Belang gezond cholesterolicon-downloadCreated with Sketch.
Factsheet prevalentie en trends van cholesterol 2012icon-downloadCreated with Sketch.
Prevalentie en spreiding van familiaire hypercholesterolemie 2016icon-downloadCreated with Sketch.

Overige risicofactoren

Naast roken, een te hoge bloeddruk en cholesterol zijn er nog ander risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Factsheet overgewicht 2012icon-downloadCreated with Sketch.
Factsheet diabetes 2013icon-downloadCreated with Sketch.

Algemeen

Naast deze afzonderlijke risicofactoren, worden in diverse publicaties overzichten van meerdere risicofactoren voor hart- en vaatziekten gepresenteerd.

Risicofactoren bij allochtonen 2017icon-downloadCreated with Sketch.
Risicofactoren in LifeLines cohort 2018icon-downloadCreated with Sketch.