Eén centrale plek voor alle cijfers over hart- en vaatziekten in Nederland

De NHR heeft, samen met de Hartstichting, het initiatief genomen om één centrale plek te creëren voor artsen, onderzoekers, beleidsmakers en andere professionals, waar betrouwbare data over hart- en vaatziekten in Nederland te vinden zijn.

Zowel de Hartstichting als de NHR delen ieder jaar belangrijke data over hart- en vaatziekten. De Hartstichting deelt cijfers over prevalentie, incidentie, risicofactoren en sterfte aan hart- en vaatziekten in Nederland. De NHR faciliteert de landelijke registratie van cardiologische en cardiochirurgische behandelingen in Nederlandse ziekenhuizen.

De nieuwe centrale omgeving vormt een vertrekpunt. De komende jaren wordt de website verder ontwikkeld.

Naar Hart & Vaatcijfers