Publicaties

Door de jaren heen zijn er door de NHR en haar voorgangers diverse publicaties opgeleverd.

Jaarlijkse NHR Rapportage

NHR Rapportage 2019 icon-download Created with Sketch.
NHR Rapportage Registratie 2018 icon-download Created with Sketch.
NHR Rapportage Innovatie 2018 icon-download Created with Sketch.

Hart & Vaatcijfers

De NHR heeft, samen met de Hartstichting, het initiatief genomen om één centrale plek te creëren voor artsen, onderzoekers, beleidsmakers en andere professionals, waar betrouwbare data over hart- en vaatziekten in Nederland te vinden zijn. Klik hier voor meer informatie over dit initiatief.

Wetenschappelijke publicaties

Klik hier voor een overzicht van de wetenschappelijke publicatie waar de NHR in 2019 een bijdrage aan heeft mogen verlenen.

Publicaties rechtsvoorganger Meetbaar Beter

Meetbaar Beter, in 2018 opgegaan in de NHR, heeft over de periode 2012 t/m 2017 jaarlijks gerapporteerd op de behaalde resultaten en verkregen inzichten. Klik hier voor het overzicht van de publicaties van Meetbaar Beter.