Registratie

Binnen het primair proces Registratie worden registraties die een verplicht karakter hebben, of dusdanig ver ontwikkeld zijn dat er sprake is van een stabiele omgeving die onderhouden moet worden, uitgevoerd.

Verplichte registraties kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit de Transparantiekalender of minimale eisen van wetenschappelijke verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn de ‘Witte Lijsten’ van de NVVC en het kwaliteitsbeleid van de NVT.

Methode

Voor de selectie van de NHR-variabelensets is de NHR-methode in het leven geroepen. Hiermee beogen de registratiecommissies en de NHR gezamenlijk maximaal relevante inzichten te creëren met kwaliteitsdata, tegen zo min mogelijk registratielast.

Methode NHR icon-download Created with Sketch.

Datakwaliteit en dataveiligheid

In samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen wordt binnen de NHR continu gewerkt aan de compleetheid, betrouwbaarheid en validiteit van de data. Een state of the art database- en infrastructuur is daarbij essentieel, evenals een optimale dataveiligheid. De kwaliteit van deze infrastructuur komt tot uiting in de NEN 7510 certificering. Om de kwaliteit te borgen heeft de NHR een kwaliteitssysteem geïmplementeerd dat beschreven staat in het document NHR Kwaliteitssysteem (zie onderstaande knop).

NHR Kwaliteitssysteem icon-download Created with Sketch.

Registratiecommissies

De registratiecommissies vormen de ruggengraat van de NHR. In deze registratiecommissies zijn de professionals uit het veld het meest direct betrokken bij de vormgeving van hun eigen registratie. Zij kunnen afspreken wat wel en wat niet te registreren en via het bestuur van de NVVC en NVT kunnen zij ook bepalen welke registratie onderdelen verplicht zijn.

Ledenoverzicht registratiecommissies icon-download Created with Sketch.

MijnNHR

De data-aanlevering aan de NHR vindt plaats via de beveiligde omgeving MijnNHR. Via deze applicatie kunnen de centra de aanleverde data raadplegen middels chartmodules. Direct na een upload wordt er automatisch een factsheet en kwaliteitsrapportage gegenereerd, centra kunnen hiermee de volledigheid en kwaliteit van hun aanlevering controleren. Het centrum bepaalt zelf wie toegang krijgt tot deze applicatie.

Handboeken

Om de centra te ondersteunen bij het registreren van de data brengt de NHR voor ieder nieuw interventiejaar een handboek uit. Het handboek informeert over de te verzamelen variabelen, waarvan enkele een verplicht karakter hebben (opgelegd vanuit de wetenschappelijke verenigingen).

Voor de totstandkoming van het handboek wordt input vanuit verschillende gremia verzameld, zoals de cardiologen en cardiochirurgen uit de registratiecommissies, datamanagers en projectleiders uit de ziekenhuizen, EPD-leveranciers en de afdeling Klinische Informatiekunde.

Het handboek bevat relevante informatie voor de te verzamelen variabelen voor de volgende registraties:
Ablatie, Atriumfibrilleren, Cardiochirurgie, Hartfalen, PCI, Pacemaker/ICD en THI.

De handboeken zijn te vinden op Handboeken & overige documenten.

Audits

Jaarlijks voert de NHR audits uit bij de aangesloten centra om de kwaliteit van de data in een vroeg stadium van het proces te borgen en de centra de mogelijkheid te bieden om te leren van bevindingen, waardoor de kwaliteit van de data continu verder verbetert.

Wetenschappelijke verenigingen

Een belangrijk aspect van het voeren van een kwaliteitsregistratie is de betrokkenheid van de wetenschappelijke verenigingen. Met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Wetenschappelijke Vereniging voor cardio-thoracaal chirurgen (NVT), heeft de NHR dan ook samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Hierdoor is directe betrokkenheid en de afstemming van beleidsmatige prioriteiten over en weer geborgd. Elke wetenschappelijke vereniging bepaalt ook welke variabelen uit een NHR-registratieset door de wetenschappelijke vereniging verplicht worden gesteld voor haar leden.