NHR online Symposium 2020

Waardegedreven zorginkoop en de impact van COVID-19 op hartpatiënten waren enkele voorbeelden van de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens het NHR online symposium.  We keken mee met onderzoekers die gebruik maken van NHR data en hebben u bijgepraat over de behaalde resultaten van het afgelopen jaar.

Het symposium is terug te zien op de NHR Vimeo pagina.

Save the date!

De datum van het NHR Symposium 2021, wederom online, is bekend:
vrijdagmiddag 2 juli 2021.

Het 2020 programma was als volgt:

Waardegedreven zorginkoop
Met dr. E.K. Arkenbout, interventiecardioloog (Tergooi), mevr. W.J. Strating (Menzis) en dr. M.J.C. Timmermans (NHR).

Wetenschappelijk onderzoek o.b.v. NHR data
De onderzoekers mevr. M. Karami, mevr. A.L. Gökalp en dhr. G.J. van Steenbergen praten u bij over de voortgang van hun onderzoek.

Artsen-interviews over de resultaten en inzichten van 2019
We spraken met dhr. E.J. Daeter, dr. V.F. van Dijk (beide St. Antonius Ziekenhuis) en dr. P.R. Stella (UMC Utrecht).

De ervaringen van een hartpatiënt
Een gesprek met journalist en presentator Tom Egbers.

De impact van COVID-19 op de hartzorg
Door prof. dr. A.C. van Rossum (NVVC).

De impact van COVID-19 op hartpatiënten
Door prof. dr. F.W. Asselbergs (UMC Utrecht).

De resultaten van 2020 en de plannen voor 2021
De Raad van Bestuur neemt u mee langs de NHR pijlers Registratie, Innovatie & Wetenschappelijk onderzoek.