NHR online Symposium 2020

Waardegedreven zorginkoop en de impact van COVID-19 op hartpatiënten zijn enkele voorbeelden van de onderwerpen die aan bod komen tijdens het NHR online symposium. Tom Egbers is te gast om zijn ervaring als hartpatiënt met ons te delen. Daarnaast kijken we mee met onderzoekers die gebruik maken van NHR data en informeren wij u over de behaalde resultaten van het afgelopen jaar.

Het symposium vindt online plaats op vrijdag 27 november van 14:00 tot 16:00 uur.

Accreditatiepunten: 2 (NVT, NVVC, NVA)
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

INSCHRIJVEN SYMPOSIUM

PROGRAMMA

Waardegedreven zorginkoop
Met dr. E.K. Arkenbout, interventiecardioloog (Tergooi), mevr. W.J. Strating (Menzis) en dr. M.J.C. Timmermans (NHR).

Wetenschappelijk onderzoek o.b.v. NHR data
De onderzoekers mevr. M. Karami, mevr. A.L. Gökalp en dhr. G.J. van Steenbergen praten u bij over de voortgang van hun onderzoek.

Artsen-interviews over de resultaten en inzichten van 2019
We spraken met dhr. E.J. Daeter, dr. V.F. van Dijk (beide St. Antonius Ziekenhuis) en dr. P.R. Stella (UMC Utrecht).

De ervaringen van een hartpatiënt
Een gesprek met journalist en presentator Tom Egbers.

De impact van COVID-19 op de hartzorg
Door prof. dr. A.C. van Rossum (NVVC).

De impact van COVID-19 op hartpatiënten
Door prof. dr. F.W. Asselbergs (UMC Utrecht).

De resultaten van 2020 en de plannen voor 2021
De Raad van Bestuur neemt u mee langs de NHR pijlers Registratie, Innovatie & Wetenschappelijk onderzoek.