Binnen het primair proces Innovatie worden nieuwe registraties ontwikkeld en geïmplementeerd en worden conceptuele innovaties vormgegeven. Bijvoorbeeld nieuwe analysemethodieken of het ontwikkelen van nieuwe toepassingen van de beschikbare data.

Innovatie

Binnen het primair proces Wetenschappelijk onderzoek worden onderzoeken uitgevoerd en gewerkt aan publicaties op basis van de data en/of methoden zoals die binnen de primaire processen Registratie en Innovatie worden gehanteerd.

Gegevensaanvraag
Wetenschappelijk onderzoek

Binnen het primair proces Registratie worden registraties die een verplicht karakter hebben uitgevoerd.

Registratie

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) is een servicegerichte kwaliteits- en registratie-organisatie waar een kwalitatief hoogwaardige en volledige registratie van alle hartinterventies en hartoperaties in Nederland plaatsvindt.

Nederlandse Hart Registratie

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) is een servicegerichte kwaliteits- en registratie-organisatie waar een kwalitatief hoogwaardige en volledige registratie van alle hartinterventies en hartoperaties in Nederland plaatsvindt.

Het is de missie van NHR om het belang van de hartpatiënt te dienen door vanuit een integrale, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve benadering kwaliteitsbewaking en -verbetering te bevorderen in de hartzorg in Nederland. De hartpatiënt wordt via deze registratie gevolgd door alle fases van het behandeltraject heen, vanaf het moment van het stellen van de diagnose tot jaren na de interventie.

NHR publicaties

NHR Rapportage 2019 icon-download Created with Sketch.
NHR Rapportage Registratie 2018 icon-download Created with Sketch.
NHR Rapportage Innovatie 2018 icon-download Created with Sketch.