Handboeken & overige documenten

Hieronder staan het NHR handboek en verschillende andere documenten. In deze documenten staat onder andere hoe en wanneer data aangeleverd kan worden.

NHR Handboek

Het handboek beschrijft de variabelen sets die vanaf 1 januari van het betreffende interventiejaar van toepassing zijn.

Het handboek voor de hartfalen registratie wordt momenteel herzien, zodra de definitieve versie is vastgesteld zal deze hier gepubliceerd worden.

NHR Handboek Atriumfibrilleren 2020 (exclusief event-set)
NHR Handboek 2021
Overzicht berekende velden

Handleidingen interventiejaar 2021

In de handleidingen staat per aanlevermoment beschreven welke data op welk moment verwacht wordt.

Handleiding 2021 – Cardiochirurgie, THI, PCI, Ablatie, PM/ICD en Hartfalen
Aanlevertemplates 2021

Planning jaaraanlevering

Interventiejaar 2021 – Alle registraties

Algemene downloads

Codedocument Nederlandse Centra
Codedocument PM-ICD artikelen
Brief gevolgen AVG voor pasprint
Minimale kwaliteitseisen aangeleverde data NHR