Handboeken

Hieronder treft u handleidingen aan waarin beschreven staat hoe de data, op basis van het Handboek dataverzameling, aangeleverd kan worden aan de NHR. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aanlevering van data over 2013-2017 en aanlevering van data vanaf 2018.

NHR handboek 2018

Hier kunt u het NHR handboek 2018 downloaden. Dit is het eerste vastgestelde NHR handboek. De NHR variabelensets treden in werking per 1 januari 2018 voor de prospectieve data-aanlevering.

Hartcentra

Klik hier voor de handleiding over de aanlevering van data van NHR datasets voor hartcentra vanaf 2018.
Klik hier voor de handleiding over de aanlevering van data over 2013-2017 van NHR datasets voor hartcentra.

Dottercentra

Klik hier voor de handleiding over de aanlevering van data van NHR datasets voor dottercentra vanaf 2018.
Klik hier voor de handleiding over de aanlevering van data over 2013-2017 van NHR datasets voor dottercentra.

Algemene centra

Klik hier voor de handleiding over de aanlevering van data voor de pacemaker- en ICD registratie vanaf 2018.
Klik hier voor de brief over de aanlevering van data over 2017 aan de pacemaker- en ICD registratie.

Handleidingen

Klik hier voor de handleiding voor handmatige invoer van pacemaker/ICD data.
Klik hier voor de handleiding voor Databroker invoer van pacemaker/ICD data.

Overige downloads

Klik hier voor het document waarin de coderingen voor de implantatenregister variabelen (PM/ICD) worden weergegeven.
Klik hier voor het document waarin wordt weergegeven welke code is toegekend aan elk centrum.
Klik hier voor de verplichte minimale PCI dataset als vastgesteld door de NVVC op 21 december 2015. Deze verplichte dataset is van toepassing tot 31 december 2017.
Klik hier voor de brief over de gevolgen van de AVG wetgeving voor de pasprint faciliteiten in de webapplicatie.

Verschillenanalyses

Hieronder vindt u per voormalige organisatie een verschillenanalyses tussen het NHR handboek 2018 en de voormalige handboeken.

Verschillenanalyse NHR vs BHN versie 2018.0.4
Verschillenanalyse NHR vs Meetbaar Beter versie 2018.0.3
Verschillenanalyse NHR vs NCDR versie 2018.0.4

Tenslotte vindt u hierbij de oude registratieboeken van voormalig BHN, Meetbaar Beter en NCDR.