Handboeken & overige documenten

Hieronder staan de NHR handboeken en verschillende andere documenten. In deze documenten staat onder andere hoe en wanneer data aangeleverd kan worden.

NHR Handboek en Handleidingen interventiejaar 2021

Het handboek beschrijft de variabelen sets die vanaf 1 januari van het betreffende interventiejaar van toepassing zijn.

NHR Handboek 2021

In de handleidingen staat per aanlevermoment beschreven welke data op welk moment verwacht wordt.

Handleiding 2021 – Cardiochirurgie, THI, PCI, Ablatie, PM/ICD en Hartfalen
Aanlevertemplates 2021
NHR Handleiding 2022 – Ablatie, Cardiochirurgie, Pacemaker/ICD, PCI, THI
NHR Handleiding diagnoseregistraties – Atriumfibrilleren, Hartfalen

Planning jaaraanlevering

Interventiejaar 2021 – Alle registraties
Interventiejaar 2022 – Alle registraties

Ablatie registratie

NHR Handboek Ablatie versie 22.1.1 (geldig voor interventies vanaf 1-1-2022)
Aanlevertemplates Ablatie versie 22.1.0

Atriumfibrilleren registratie

NHR Handboek Atriumfibrilleren versie 22.1.1
Aanlevertemplates Atriumfibrilleren 22.1.0

Cardiochirurgie registratie

NHR Handboek Cardiochirurgie versie 22.1.1 (geldig voor interventies vanaf 1-1-2022)
Aanlevertemplates Cardiochirurgie versie 22.1.0

NHR Handboek Cardiochirurgie versie 22.2.1 (geldig voor interventies vanaf 1-7-2022)
Aanlevertemplates Cardiochirurgie versie 22.2.0

Hartfalen registratie

NHR Handboek Hartfalen versie 22.1.3
Aanlevertemplates Hartfalen versie 22.1.0

Pacemaker/ICD registratie

NHR Handboek Pacemaker/ICD versie 22.1.1 (geldig voor interventies vanaf 1-1-2022)
Aanlevertemplates Pacemaker/ICD versie 22.1.0

NHR Handboek Pacemaker/ICD versie 22.2.1 (geldig voor interventies vanaf 1-7-2022)
Aanlevertemplates Pacemaker/ICD versie 22.2.0

PCI registratie

NHR Handboek PCI versie 22.1.1 (geldig voor interventies vanaf 1-1-2022)
Aanlevertemplates PCI versie 22.1.0

NHR Handboek PCI versie 22.2.1 (geldig voor interventies vanaf 1-7-2022)
Aanlevertemplates PCI versie 22.2.0

THI registratie

NHR Handboek THI versie 22.1.1 (geldig voor interventies vanaf 1-1-2022)
Aanlevertemplates THI versie 22.1.0

Algemene downloads

Minimale kwaliteitseisen aangeleverde data NHR
Codedocument Nederlandse centra
Uitgebreide specificaties
Overzicht berekende velden
Handleiding gebruik aanlevertemplates
Handleiding handmatige invoer Pacemaker/ICD
Handleiding handmatige invoer Diagnoseregistratie