Onder de term beroerte vallen diverse problemen met de bloedvoorziening van de hersenen, die worden gekenmerkt door plotselinge uitvalsverschijnselen. Hier worden cijfers en meer informatie gegeven over de ziektebeelden herseninfarct, hersenbloeding, TIA en voor de totale groep ziektebeelden.

Beroerte

Vaatziekten is de verzamelnaam voor alle aandoeningen die het vaatstelsel aangaan. Hier vallen onder andere de ziektebeelden perifeer arterieel vaatlijden en aneurysmata van de abdominale aorta onder, die hier verder worden uitgelicht.

Vaten

Aandoeningen aan het hart omvatten diverse ziektebeelden en behandelingen. Deze ziektebeelden en bijbehorende behandelresultaten staan hier centraal.

Hart

Hart & Vaatcijfers is een samenwerking tussen de Nederlandse Hart Registratie en de Hartstichting. Op deze website worden actuele cijfers over ziektebeelden en behandelresultaten gedeeld.

Hart- en Vaatcijfers

Hart & Vaatcijfers is een samenwerking tussen de Nederlandse Hart Registratie en de Hartstichting. Op deze website worden actuele cijfers over het aantal patiënten, de ziektebeelden en behandelresultaten van hart- en vaatziekten gedeeld.

Hart & Vaatcijfers biedt algemene gegevens over hartaandoeningen en de resultaten van behandeling op landelijk en ziekenhuisniveau, algemene gegevens over vaataandoeningen, beroerte en over risicofactoren.

Hartstichting

De Hartstichting verzamelt en rapporteert cijfers over diverse ziektebeelden die binnen deze hoofdthema’s vallen. Voor de totale groep hart- en vaatziekten en per ziektebeeld wordt op deze website een overzicht gegeven van relevante artikelen uit de cijferboeken ‘Hart- en vaatziekten in Nederland’, zoals deze in recente jaren door de Hartstichting zijn gepubliceerd.

Nederlandse Hart Registratie

De Nederlandse Hart Registratie verzamelt gegevens over alle in Nederland uitgevoerde cardiochirurgische en cardiologische interventies. Hier worden per type behandeling de behaalde behandelresultaten per centrum getoond. Daarnaast worden er ook per ziektebeeld algemene actualiteiten en trends weergegeven, zoals bij coronairlijden en aortakleplijden.